Obsługa suwnic ogólnego przeznaczenia - pełna pula pytań UDT

Pytania UDT z zakresu suwnic ogólnego przeznaczenia. Wszystkie 261 pytań. Możesz spokojnie zapoznać się z całością materiału. Podczas testu przycisk sprawdź pozwala na bieżącą kontrolę.